Charbielin

 


[powrót do poprzedniej strony]

Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Charbielinie
I. Położenie

Charbielin należy do parafii Dłużyna, dekanatu przemęckiego, archidiecezji poznańskiej, a do gminy Włoszakowice, powiatu leszczyńskiego, województwa wielkopolskiego. Dojechać tu można od Włoszakowic przez Dłużynę oraz od letniska Boszkowo przez Grotniki i Dłużynę (drogi asfaltowe). Poza tym istnieje dojazd leśnymi traktami od drogi Śmigiel - Przemęt przez Poświętno i Biskupice, lub przez Bucz i Trzebidzę (mapka z ostatniej strony okładki projektowanej przez Tomasza Paluszyńskiego w książce autorstwa ks. Leszka Grzelaka "Sanktuarium Wniebowzięcia N.M.P. w Charbielinie").II. Zarys dziejów

1. Od parafii do sanktuarium maryjnego

Niegdyś Charbielin był jedną z najstarszych parafii w okolicy, wyłonioną w XII lub XIII wieku z parafii Przemęt. Północną granicę stanowiło pasmo jezior, które dzisiaj są już niewielkie (zupełnie zanikło Jezioro Koziny, znane dawniej również jako Kosino), a znaczną część doliny zajmują łąki oraz porastają trzciny.

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. i Świętego Jakuba w Charbielinie istniała do około 1650 roku, tzn. do czasu pożaru drewnianej świątyni. Ówczesny kolator, Krzysztof Opaliński, wojewoda poznański, wybudował około 1650-1655 roku nowy kościół w Dłużynie pod wezwaniem Świętego Jakuba i wystarał się dla tej świątyni o prawa parafialne, których Charbielin został pozbawiony.

Około 1667 roku ks. Marcin Wojciechowicz, ówczesny proboszcz Dłużyny, ze składek wiernych wybudował w Charbielinie drewnianą kaplicę pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. Uczyniono to ze względu na przywiązanie do uświęconego tradycją miejsca, a po latach kaplica stała się znanym maryjnym sanktuarium.

Rozmiar: 17332 bajtów

Spotyka się różne teorie na temat czasu powstania i umieszczenia tu łaskami słynącej płaskorzeźby przedstawiającej Wniebowzięcie N.M.P. (jej autor także nie jest znany). Na ogół podaje się XVII wiek. Niezależnie od tego można zauważyć, że jej szczególny kult rozwinął się krótko przed połową XVIII wieku.

2. Kult maryjny w charbielińskim sanktuarium

Już przed połową XVIII wieku przybywali do Charbielina pielgrzymi, uważając to miejsce jako cudowne. W 1749 roku wotum "za odwrócenie zarazy" złożyli mieszkańcy Włoszakowic. W parafialnym archiwum znajdują się opisy wotów, jakie w przeszłości składano. Były to tabliczki w kształcie nóg, rąk, oczu, uszów, z czego domyślamy się, że stanowiły one podziękowania za różne uzdrowienia. W 1774 roku dzierżawca Sokołowa (dzisiejsze Sokołowice), Józef Urbanowski wybudował w Charbielinie nowy kościół drewniany, a fundacja ta była aktem błagalnym uczynionym przez ojca, który utracił siedmioro dzieci.W pierwszej połowie XIX wieku kult maryjny w Charbielinie nieco osłabł, drewniany kościół szybko popadł w ruinę mimo (spóźnionych) podejmowanych prób reperacji. Znaczne uaktywnienie pobożności widać około połowy XIX wieku, a po wybudowaniu w latach 1849-1854 nowego, murowanego kościoła, zauważa się dalszy wzrost żywotności charbielińskiego sanktuarium. Pożar, jaki ogarnął kościół w 1887 roku jeszcze bardziej zmobilizował wiernych do gromadzenia się na tym miejscu, a odbudowa świątyni trwała kilkanaście miesięcy.Rozmiar: 25643 bajtówPrzez cały XX wiek można zauważyć dużą intensywność pobożności skupionej w charbielińskim sanktuarium. Od 1952 roku odpust Wniebowzięcia N.M.P. zaczęto obchodzić jako uroczystość kilkudniową, a w latach 1954-1955 wytyczono dziedziniec w obecnym kształcie, posadzono drzewa i otoczono go budynkiem oraz podcieniami.Tysiące wiernych gromadzi się w czasie głównego odpustu Wniebowzięcia N.M.P. Pielgrzymi przybywają również w innych terminach, głównie w okresie letnim, wiosennym i jesiennym. Z księgi, do której wierni wpisują podziękowania i prośby, wynika, że wielu szuka tutaj pomocy i ją znajduje.
III. Uroczystości i nabożeństwa1. Główna uroczystość w sanktuarium

Jest nią odpust ku czci Wniebowzięcia N.M.P. obchodzony 15 sierpnia wraz z najbliższą niedzielą i łączącymi te dwa święta dniami powszednimi. Rozpoczyna się w wigilię, czyli w przeddzień uroczystości Wniebowzięcia N.M.P., lub w wigilię niedzieli poprzedzającej uroczystość. Jeżeli liturgiczna uroczystość maryjna przypada w sobotę, niedzielę, lub poniedziałek, zasadniczo odpust jest przedłużany przynajmniej o jeden dzień.

Porządek nabożeństw w dni świąteczne odpustu: Msze św. przed południem o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, Suma z procesją o godz. 11.30, a Msza święta wieczorna o godz. 18.00.

W dni powszednie odpustu (państwowe dni pracy) na ogół odprawiane są dwie Msze św.: przed południem o godz. 10.00 i wieczorem o godz. 18.00.

W czasie odpustu jedna lub dwie Msze św. są odprawiane ze specjalnym udziałem chorych i możliwością przyjęcia sakramentu chorych.

Podobnie jedna lub dwie Msze św. są odprawiane ze specjalnym udziałem dzieci. Małym dzieciom udziela się wówczas specjalnego błogosławieństwa.

2. Inne dni nabożeństw

Od maja do listopada włącznie w każdą niedzielę jest w Charbielinie odprawiana Msza św. o godz. 11.00 (poza niedzielą odpustu św. Jakuba przypadającą około 25 lipca).

Niezależnie od pory roku odprawiana jest tu Msza św. w uroczystości maryjne oraz w drugie ze świąt, gdy bezpośrednio po sobie następują (np. 26 grudnia).

W październiku odmawiany jest Różaniec, a w maju odbywają się Nabożeństwa Majowe.

Odprawiane są też stałe nabożeństwa w roku dla pewnych wspólnot, które taką wolę wyrażają.


Nieregularne nabożeństwa dla grup pielgrzymkowych i innych mogą być odprawiane po uprzednim ustaleniu terminu z kustoszem sanktuarium, zamieszkałym na probostwie w Dłużynie (Dłużyna 36, pocz. 64-140 Włoszakowice, tel. 065-5370050).
IV. Pozycje wydawnicze poświęcone w całości charbielińskiemu sanktuarium

  1. Sanktuarium Maryjne w Charbielinie. Folder, 6 stron, kolorowe ilustracje. Tekst: ks. Leszek Grzelak, wydrukowano w 1996 roku w Kościanie (Zakład Poligraficzny Z. Sołtysiak).
  2. Sanktuarium Wniebowzięcia N.M.P. w Charbielinie. Książka, 76 stron, kolorowe i czarno białe ilustracje. Autor: ks. Leszek Grzelak, wydawnictwo: Rys Studio, Poznań 2003. Tam również jest podana bibliografia dotycząca charbielińskiego sanktuarium.

Rozmiar: 19205 bajtów

»powrót do poprzedniej strony«


» Strona główna Archidiecezji Poznańskiej «