Archidiecezja Poznanska
Kalendarz Wydarzen
Luty 22, 2018 (18:00)
Święto Katedry św. Piotra

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, będzie przewodnicz...


Luty 26, 2018 (10:00)
Posiedzenie Archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, będzie przewodnicz...


Luty 26, 2018 (17:00)
Posiedzenie Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, będzie przewodnicz...


Luty 27, 2018 (10:00)
Konferencja Księży Dziekanów

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, będzie przewodnicz...


 

mapa archidiecezji
Mapa archidiecezji
kalendarz
Styczeń 2018 Luty 2018 Marzec 2018
  Ni Po Wt Śr Cz Pi So
Tydzień 5 1 2 3
Tydzień 6 4 5 6 7 8 9 10
Tydzień 7 11 12 13 14 15 16 17
Tydzień 8 18 19 20 21 22 23 24
Tydzień 9 25 26 27 28
dzisiaj
22 Lutego 2018
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Małgorzata, Nikifor,
Piotr, Wiktor,
Wiktoriusz,
Wrócisław
Do końca roku zostało 313 dni.
logowanie

Oświadczenie Rady Społecznej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, 29.4.2009

Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego

W ustrojach demokratycznych obywatele sprawują władzę za pośrednictwem wybranych przez siebie przedstawicieli. Tylko wyjątkowo, w sprawach o szczególnym znaczeniu, decydują bezpośrednio w referendum. Podobne zasady obowiązują w strukturach ponadnarodowych skupiających - tak, jak Unia Europejska - państwa demokratyczne.

Wybrani przedstawiciele decydują w sprawach dotyczących dobra wspólnego, z którym związane jest dobro poszczególnych ludzi. Dlatego moralnym obowiązkiem obywateli jest nie tylko uczestnictwo w wyborach, ale także dołożenie starań, aby wybrane zostały osoby dające największe gwarancje osiągnięcia owego dobra wspólnego i rzeczywistego dobra osobowego.

Powyższe problemy poruszane już były w poprzednich oświadczeniach Rady (chodzi tu zwłaszcza o "Oświadczenie w kwestii udziału katolików w życiu publicznym" z dnia 7 czerwca 2005 r. oraz o "Oświadczenie w kwestii dialogu publicznego" z dnia 8 października 2007 r.; zobacz www.archpoznan.pl).

Nie jest łatwo wyróżnić kandydatów spełniających postulowane w tych oświadczeniach wymogi. Współczesne metody socjotechniczne, sposoby prowadzenia kampanii wyborczej przy użyciu często populistycznych haseł zniekształcają prawdę o kandydatach lub nie mówią o nich wszystkiego. Wyborcy powinni to mieć na uwadze i starać się samodzielnie dokonywać ocen na podstawie własnych obserwacji.

Chodzi bowiem o to, aby wybrane zostały osoby, które potrafią oddzielić rzeczywiste, trwałe dobro Ojczyzny od bieżącego interesu jakiegoś ugrupowania politycznego czy - tym bardziej - korzyści osobistych. Z tego punktu widzenia najważniejsze są walory etyczne kandydata oraz jego kwalifikacje merytoryczne.

Pomocą w poznaniu tych cech mogą być między innymi fakty z życia kandydata, jego poziom intelektualny, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, a zwłaszcza osiągnięcia w działalności publicznej. Tylko bowiem osoby wyróżniające się wysokimi walorami moralnymi i dobrym przygotowaniem merytorycznym mogą zwiększać nadzieję, że ich wybór będzie służyć prawdziwemu dobru obywateli.

Są to sprawy tak podstawowe, iż warto do nich wracać. Różne wybory powszechne organizowane są bowiem stosunkowo często, a najbliższe odbędą się w czerwcu 2009 r. do Parlamentu Europejskiego. Organ ten podejmuje decyzje dotyczące całej Unii Europejskiej, a więc także Polski. Jego rola w systemie organów Unii Europejskiej staje się coraz ważniejsza, a jego wpływ na prawodawstwo krajowe coraz mocniejszy. Jaki on będzie zależy od ludzi wchodzących w skład "Europarlamentu". Nie można przeto lekceważyć tych wyborów i każdy obywatel powinien w nich uczestniczyć by wybrani posłowie reprezentowali najszersze kręgi naszego społeczeństwa.

Od polskich posłów powinno się wymagać, aby oprócz zabiegów o rozwój gospodarczy, starali się umacniać w Europie wartości stanowiące jej kulturowe korzenie. Na forum Parlamentu Europejskiego powinni oni wskazywać na potrzebę szacunku dla nieprzemijających walorów uniwersalnych zasad moralności chrześcijańskiej. Na tym forum polscy przedstawiciele, chociaż wysunięci przez poszczególne ugrupowania partyjne mają zabiegać o dobro całej Polski i reprezentować wszystko to, co nas pozytywnie wyróżnia wśród narodów europejskich. Są to bowiem niezbędne warunki pozwalające budować prawdziwą wspólnotę narodów europejskich i oddalić pojawiające się niebezpieczeństwa degradacji kulturowej naszego kontynentu (szerzej na ten temat Rada wypowiedziała się w swoim "Oświadczeniu w sprawie współczesnych dylematów edukacji szkolnej" z dnia 28 sierpnia 2003 r., zobacz www.archpoznan.pl).

29.04.2009

Podpisali:

Prof. dr hab. B. Gruchman - przewodniczący, prof. dr hab. J. Węglarz - wiceprzewodniczący, prof. dr hab. Czesław Błaszak. dr Sz. Cofta, ks. prał. dr P. Deskur - sekretarz, prof. dr hab. J. Gadzinowski, prof. dr hab. Tomasz Jasiński, prof. dr hab. Andrzej Legocki, prof. dr hab. W. Łączkowski, adw. A. Marcinkowski, prof. dr hab. R. Słowiński, mgr G. Ziółkowska.