Archidiecezja Poznanska
Kalendarz Wydarzen
Sierpień 3, 2017 (11:00)
Spotkanie proboszczów

Od kilku lat gromadzimy się w poznańskim kościele św. Jana Vianneya na ...


Sierpień 13, 2017 (12:00)
250-lecie kościoła w Mieszkowie

Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Damiana Bryla z okazji 250-lecia po...


Sierpień 13, 2017 (13:00)
Transmisja w TVP Polonia

Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Grzegorza Balcerka z Sanktuarium Na...


Sierpień 15, 2017 (00:00 - 23:59)
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Święto Matki Bożej Zielnej.


Sierpień 15, 2017 (11:45)
Uroczystości odpustowe w Kodniu

Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropol...


Sierpień 19, 2017 (11:00)
Metropolitalny Kongres Trzeźwości

Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropol...


Sierpień 26, 2017 (00:00 - 23:59)
Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, weźmie udział w ur...


Sierpień 31, 2017 (11:00)
Odpust w Górce Duchownej

Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropol...


Wrzesień 3, 2017 (11:00)
Dożynki ogólnopolskie na Jasnej Górze

Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropol...


 
slowa1.jpg

ewangelia dnia
Zbierzcie najpierw
chwast i powiążcie
go w snopki na
spalenie; pszenicę
zaś zwieźcie do mego
spichlerza
mapa archidiecezji
Mapa archidiecezji
kalendarz
Czerwiec 2017 Lipiec 2017 Sierpień 2017
  Ni Po Wt Śr Cz Pi So
Tydzień 26 1
Tydzień 27 2 3 4 5 6 7 8
Tydzień 28 9 10 11 12 13 14 15
Tydzień 29 16 17 18 19 20 21 22
Tydzień 30 23 24 25 26 27 28 29
Tydzień 31 30 31
dzisiaj
23 Lipca 2017
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Apolinary, Bogna,
Żelisław
Do końca roku zostało 162 dni.
logowanie

Oświadczenie Rady Społecznej nt. problemów demograficznych, 29.10.2010

Problemy demograficzne Polski w świetle postaw matrymonialnych i prokreacyjnych młodzieży

 

Młodzież jest przyszłością narodu.  Ta oczywista prawda nabiera coraz większego znaczenia w świetle pesymistycznych prognoz demograficznych Polski, w tym także woj. wielkopolskiego i miasta Poznania (por. Oświadczenie Rady Społecznej w kwestii polityki demograficznej Polski z 18 marca 2005 r.). Perspektywiczne prognozy zależą od wielu czynników, w tym szczególnie od postaw matrymonialnych i prokreacyjnych młodzieży.  Badaniem tych postaw w naszym regionie - wśród młodzieży uczącej się w wieku od 17 do 22 lat na przełomie XX i XXI wieku - zajmowało się m.in. Centrum Badań nad Rodziną przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (dawna AE). Jedne wyniki tych badań mają charakter pozytywny, inne świadczą o zagrożeniach dla przyszłości demograficznej regionu i całego kraju.

 

Badana młodzież wykazała na ogół pozytywną postawę wobec instytucji małżeństwa i planów dotyczących jego zawarcia. Za prawidłowość demograficzną uznaje się koncentrację planów małżeńskich, podobnie jak dawniej, w wieku 20-24 lat dla młodzieży żeńskiej i w wieku 25-29 dla męskiej. Generalnie pozytywnie można również ocenić postawy prokreacyjne młodzieży, preferujące model małżeństwa z dwojgiem dzieci, a nawet przychylne wielodzietności. Takie postawy wynikają w dużej mierze z systemu tradycyjnych wartości, które, jak wykazało wspomniane badanie, nadal dominują w postawach młodzieży (zwłaszcza umotywowanej religijnie).

 

 

Jednakże uzyskane ostatnio wyniki - w porównaniu z badaniami z lat wcześniejszych - zawierają także symptomy niepokojące. Na przestrzeni ostatnich dziesiątek lat zarysował się proces pewnej, na szczęście nie dominującej, erozji tradycyjnego systemu wartości objawiającej się w akceptacji zachowań obcych naszej tożsamości kulturowej i w istocie antyrodzinnych (współżycie przedmałżeńskie, konkubinat, aborcja itd.). Dzieje się tak pod nasilającym się wpływem prądów negujących chrześcijańskie wartości moralne i propagujących konsumpcyjny styl życia. Do tego dochodzą czynniki w pewnym sensie niezależne od młodzieży, które także wywierają wpływ na jej postawy w omawianych kwestiach. Chodzi tu m.in. o obecne trudne warunki społeczno-ekonomiczne kraju skutkujące wysokim bezrobociem wśród młodzieży i trudnościami mieszkaniowymi. Na to wszystko nakłada się jeszcze prawidłowość rozwojowa związana z urbanizacją kraju, a zwłaszcza z szybszym niż średnio wzrostem liczby ludności dużych miast, która odznacza się małą dzietnością rodzin. Ta prawidłowość jest także widoczna w Poznaniu, chociaż nie występuje ona tak wyraźnie jak w Warszawie i w innych metropoliach Polski. 

 

Nie możemy pozostać bezczynni wobec opisanych wyżej zjawisk, negatywnie wpływających na przyszłość demograficzną kraju. Erozji tradycyjnych wartości u młodzieży trzeba przeciwstawić wzmożoną pracę wychowawczą w rodzinie i w szkole. Rodzina oparta na małżeństwie pozostaje zawsze podstawowym środowiskiem wychowawczym młodego człowieka. Rozstrzygająca i niezastąpiona jest rola rodziny w budowaniu i wspieraniu kultury życia (Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae, 92). Wyłącznie do rodziców należy też decyzja odnośnie ilości posiadanego potomstwa (Paweł VI, Encyklika Populorum progressio, 37). Wkraczanie władz publicznych w obszar kompetencji rodziców powinno się dokonywać z poszanowaniem osób i wolności małżonków; nie może ono nigdy zastępować podejmowanych przez nich wyborów (Katechizm Kościoła Katolickiego 2372).

 

Nadal niezmiernie ważne są nasze wcześniejsze postulaty o kształtowanie prawego sumienia, zwłaszcza w wychowaniu szkolnym (por. Oświadczenie Rady Społecznej z 6 września 2009 r.). Doceniając wielki dorobek 20-lecia katechizacji w szkole, widzimy dla niej dalsze odpowiedzialne zadania. Spełnia ona w szkole istotny cel edukacyjny a szkoła jest dla realizacji tego celu najlepszym miejscem. Cel ten katecheza szkolna winna realizować w ścisłej współpracy z rodziną. Z kolei cel mystagogiczny katechezy, polegający na wtajemniczeniu chrześcijańskim, winien być realizowany głównie we współpracy z parafią.  Jeśli tak spojrzymy na katechezę, to jej miejsce w szkole ma głęboki sens. Godzi się jeszcze stwierdzić w oparciu o opinie władz szkolnych i rezultaty wizytacji, że kadra katechetyczna dobrze i sumiennie spełnia ciążące na niej obowiązki.  Mówiąc o roli szkoły w wychowaniu młodzieży nie zapominamy także o wychowawczej roli nauczycieli akademickich, którzy swą prawą postawą naukową winni stanowić wzór dla młodzieży studiującej.

 

Akcentując wagę pracy wychowawczej w rodzinie i szkole, ponawiamy nasze wołanie o konsekwentną politykę demograficzną i większą troskę o miejsca pracy dla młodzieży kończącej naukę i powracającej do kraju z emigracji zarobkowej. Jedynie przez działania na wielu płaszczyznach - we współpracy rodziców, szkoły i parafii, a także władz wszystkich szczebli i organizacji społecznych - możemy oczekiwać, że przyszłość naszego kraju, w tym jego rozwój demograficzny, będzie kształtować się pomyślnie. 

 

Poznań, 29 października 2010 roku

 

Podpisali:

prof. dr hab. Czesław Błaszak, dr med. Szczepan Cofta, ks. prał. dr Paweł Deskur (sekretarz), prof. dr hab. med. Janusz Gadzinowski, prof. dr hab. Bohdan Gruchman (przewodniczący), prof. dr hab. Tomasz Jasiński, prof. dr hab. Andrzej Legocki, prof. dr hab. Wojciech Łączkowski, prof. dr hab. Roman Słowiński, prof. dr hab. Jan Węglarz (wiceprzewodniczący), mgr Grażyna Ziółkowska.