Archidiecezja Poznanska
Kalendarz Wydarzen
Listopad 24, 2017 (18:30)
Koncert muzyki baroku Ameryki Hiszpańskiej

W piątek 24 listopada 2017 r. na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu o...


Listopad 25, 2017 (18:30)
Modlitwa w drodze na ŚDM w Panamie

W drodze na kolejne Światowe Dni Młodzieży pragniemy zaprosić na wyjątk...


Listopad 25, 2017 (19:00)
Poświęcenie kaplicy pw. św. Moniki

Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropol...


Listopad 26, 2017 (00:00 - 23:59)
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Grzegorza Balcerka z okazji święta ...


Listopad 26, 2017 (12:00)
150-lecie parafii w Rawiczu

Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropol...


Listopad 26, 2017 (13:00)
Transmisja w TVP Polonia ze Swarzędza

Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Damiana Bryla transmitowana na cały...


Listopad 27, 2017 (11:00)
Konferencja prasowa nt. projektu misyjnego na 1050-lecie biskupstwa

W konferencji udział wezmą: o. Marian Lis OMI, dyrektor Prokury Misyjne...


Listopad 27, 2017 (18:00)
3. rocznica śmierci dr Wandy Błeńskiej

Msza św. w 3 rocznicę śmierci doktor Wandy Błeńskiej, poznańskiej świec...


Grudzień 17, 2017 (13:00)
Transmisja w TVP Polonia z Szamotuł

Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Zdzisława Fortuniaka transmitowana ...


 

ewangelia dnia
Wtedy ujrzą Syna
Człowieczego,
nadchodzącego w
obłoku z wielką mocą
i chwałą. A gdy się
to dziać zacznie,
nabierzcie ducha i
podnieście głowy,
ponieważ zbliża się
wasze odkupienie
mapa archidiecezji
Mapa archidiecezji
kalendarz
Październik 2017 Listopad 2017 Grudzień 2017
  Ni Po Wt Śr Cz Pi So
Tydzień 44 1 2 3 4
Tydzień 45 5 6 7 8 9 10 11
Tydzień 46 12 13 14 15 16 17 18
Tydzień 47 19 20 21 22 23 24 25
Tydzień 48 26 27 28 29 30
dzisiaj
24 Listopada 2017
Piątek
Imieniny obchodzą:
Dobrosław, Emilia,
Emma, Flora,
Franciszek, Gerard,
Gerarda, Gerhard,
Jan, Mina, Pęcisław,
Protazy
Do końca roku zostało 38 dni.
logowanie

Oświadczenie Rady Społecznej nt. problemów demograficznych, 29.10.2010

Problemy demograficzne Polski w świetle postaw matrymonialnych i prokreacyjnych młodzieży

 

Młodzież jest przyszłością narodu.  Ta oczywista prawda nabiera coraz większego znaczenia w świetle pesymistycznych prognoz demograficznych Polski, w tym także woj. wielkopolskiego i miasta Poznania (por. Oświadczenie Rady Społecznej w kwestii polityki demograficznej Polski z 18 marca 2005 r.). Perspektywiczne prognozy zależą od wielu czynników, w tym szczególnie od postaw matrymonialnych i prokreacyjnych młodzieży.  Badaniem tych postaw w naszym regionie - wśród młodzieży uczącej się w wieku od 17 do 22 lat na przełomie XX i XXI wieku - zajmowało się m.in. Centrum Badań nad Rodziną przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (dawna AE). Jedne wyniki tych badań mają charakter pozytywny, inne świadczą o zagrożeniach dla przyszłości demograficznej regionu i całego kraju.

 

Badana młodzież wykazała na ogół pozytywną postawę wobec instytucji małżeństwa i planów dotyczących jego zawarcia. Za prawidłowość demograficzną uznaje się koncentrację planów małżeńskich, podobnie jak dawniej, w wieku 20-24 lat dla młodzieży żeńskiej i w wieku 25-29 dla męskiej. Generalnie pozytywnie można również ocenić postawy prokreacyjne młodzieży, preferujące model małżeństwa z dwojgiem dzieci, a nawet przychylne wielodzietności. Takie postawy wynikają w dużej mierze z systemu tradycyjnych wartości, które, jak wykazało wspomniane badanie, nadal dominują w postawach młodzieży (zwłaszcza umotywowanej religijnie).

 

 

Jednakże uzyskane ostatnio wyniki - w porównaniu z badaniami z lat wcześniejszych - zawierają także symptomy niepokojące. Na przestrzeni ostatnich dziesiątek lat zarysował się proces pewnej, na szczęście nie dominującej, erozji tradycyjnego systemu wartości objawiającej się w akceptacji zachowań obcych naszej tożsamości kulturowej i w istocie antyrodzinnych (współżycie przedmałżeńskie, konkubinat, aborcja itd.). Dzieje się tak pod nasilającym się wpływem prądów negujących chrześcijańskie wartości moralne i propagujących konsumpcyjny styl życia. Do tego dochodzą czynniki w pewnym sensie niezależne od młodzieży, które także wywierają wpływ na jej postawy w omawianych kwestiach. Chodzi tu m.in. o obecne trudne warunki społeczno-ekonomiczne kraju skutkujące wysokim bezrobociem wśród młodzieży i trudnościami mieszkaniowymi. Na to wszystko nakłada się jeszcze prawidłowość rozwojowa związana z urbanizacją kraju, a zwłaszcza z szybszym niż średnio wzrostem liczby ludności dużych miast, która odznacza się małą dzietnością rodzin. Ta prawidłowość jest także widoczna w Poznaniu, chociaż nie występuje ona tak wyraźnie jak w Warszawie i w innych metropoliach Polski. 

 

Nie możemy pozostać bezczynni wobec opisanych wyżej zjawisk, negatywnie wpływających na przyszłość demograficzną kraju. Erozji tradycyjnych wartości u młodzieży trzeba przeciwstawić wzmożoną pracę wychowawczą w rodzinie i w szkole. Rodzina oparta na małżeństwie pozostaje zawsze podstawowym środowiskiem wychowawczym młodego człowieka. Rozstrzygająca i niezastąpiona jest rola rodziny w budowaniu i wspieraniu kultury życia (Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae, 92). Wyłącznie do rodziców należy też decyzja odnośnie ilości posiadanego potomstwa (Paweł VI, Encyklika Populorum progressio, 37). Wkraczanie władz publicznych w obszar kompetencji rodziców powinno się dokonywać z poszanowaniem osób i wolności małżonków; nie może ono nigdy zastępować podejmowanych przez nich wyborów (Katechizm Kościoła Katolickiego 2372).

 

Nadal niezmiernie ważne są nasze wcześniejsze postulaty o kształtowanie prawego sumienia, zwłaszcza w wychowaniu szkolnym (por. Oświadczenie Rady Społecznej z 6 września 2009 r.). Doceniając wielki dorobek 20-lecia katechizacji w szkole, widzimy dla niej dalsze odpowiedzialne zadania. Spełnia ona w szkole istotny cel edukacyjny a szkoła jest dla realizacji tego celu najlepszym miejscem. Cel ten katecheza szkolna winna realizować w ścisłej współpracy z rodziną. Z kolei cel mystagogiczny katechezy, polegający na wtajemniczeniu chrześcijańskim, winien być realizowany głównie we współpracy z parafią.  Jeśli tak spojrzymy na katechezę, to jej miejsce w szkole ma głęboki sens. Godzi się jeszcze stwierdzić w oparciu o opinie władz szkolnych i rezultaty wizytacji, że kadra katechetyczna dobrze i sumiennie spełnia ciążące na niej obowiązki.  Mówiąc o roli szkoły w wychowaniu młodzieży nie zapominamy także o wychowawczej roli nauczycieli akademickich, którzy swą prawą postawą naukową winni stanowić wzór dla młodzieży studiującej.

 

Akcentując wagę pracy wychowawczej w rodzinie i szkole, ponawiamy nasze wołanie o konsekwentną politykę demograficzną i większą troskę o miejsca pracy dla młodzieży kończącej naukę i powracającej do kraju z emigracji zarobkowej. Jedynie przez działania na wielu płaszczyznach - we współpracy rodziców, szkoły i parafii, a także władz wszystkich szczebli i organizacji społecznych - możemy oczekiwać, że przyszłość naszego kraju, w tym jego rozwój demograficzny, będzie kształtować się pomyślnie. 

 

Poznań, 29 października 2010 roku

 

Podpisali:

prof. dr hab. Czesław Błaszak, dr med. Szczepan Cofta, ks. prał. dr Paweł Deskur (sekretarz), prof. dr hab. med. Janusz Gadzinowski, prof. dr hab. Bohdan Gruchman (przewodniczący), prof. dr hab. Tomasz Jasiński, prof. dr hab. Andrzej Legocki, prof. dr hab. Wojciech Łączkowski, prof. dr hab. Roman Słowiński, prof. dr hab. Jan Węglarz (wiceprzewodniczący), mgr Grażyna Ziółkowska.