Archidiecezja Poznanska
Kalendarz Wydarzen
Listopad 25, 2017 (18:30)
Modlitwa w drodze na ŚDM w Panamie

W drodze na kolejne Światowe Dni Młodzieży pragniemy zaprosić na wyjątk...


Listopad 25, 2017 (19:00)
Poświęcenie kaplicy pw. św. Moniki

Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropol...


Listopad 26, 2017 (00:00 - 23:59)
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Grzegorza Balcerka z okazji święta ...


Listopad 26, 2017 (12:00)
150-lecie parafii w Rawiczu

Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropol...


Listopad 26, 2017 (13:00)
Transmisja w TVP Polonia ze Swarzędza

Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Damiana Bryla transmitowana na cały...


Listopad 27, 2017 (18:00)
3. rocznica śmierci dr Wandy Błeńskiej

Msza św. w 3 rocznicę śmierci doktor Wandy Błeńskiej, poznańskiej świec...


Grudzień 17, 2017 (13:00)
Transmisja w TVP Polonia z Szamotuł

Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Zdzisława Fortuniaka transmitowana ...


 

ewangelia dnia
Prawdziwie powiadam
wam: Ta uboga wdowa
wrzuciła więcej niż
wszyscy inni
mapa archidiecezji
Mapa archidiecezji
kalendarz
Październik 2017 Listopad 2017 Grudzień 2017
  Ni Po Wt Śr Cz Pi So
Tydzień 44 1 2 3 4
Tydzień 45 5 6 7 8 9 10 11
Tydzień 46 12 13 14 15 16 17 18
Tydzień 47 19 20 21 22 23 24 25
Tydzień 48 26 27 28 29 30
dzisiaj
21 Listopada 2017
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Albert, Alberta,
Albertyna, Janusz,
Konrad, Konrada,
Maria, Piotr,
Regina, Rena, Rufus,
Twardosław, Wiesław
Do końca roku zostało 41 dni.
logowanie

Oświadczenie Rady Społecznej w sprawie współczesnych dylematów edukacji szkolnej, 28.8.2003

Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim

w sprawie współczesnych dylematów edukacji szkolnej

 

„Aby odpowiedzieć na pytanie: Na czym polega wychowanie? - nie można pominąć dwóch fundamentalnych prawd: po pierwsze, że człowiek jest powołany do życia w prawdzie i miłości, po drugie, że każdy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego. Odnosi się to zarówno do tych, którzy wychowują, jak i do tych, którzy są wychowywani." (Jan Paweł II List do Rodzin, n. 16)

Stwierdzamy, że współcześnie wykształcenie staje się coraz bardziej niezbędnym warunkiem pomyślności i rozwoju zarówno całych państw i narodów jak i poszczególnych osób, którym umożliwia dostęp do dobrej pracy i osiągnięcie życiowego sukcesu. Dlatego społeczeństwo współczesne bywa często określane mianem społeczeństwa wiedzy lub społeczeństwa informacyjnego.

Jednocześnie w świecie współczesnym, także i w Polsce, nasilają się - w szczególności pod wpływem niektórych środków masowego przekazu - egoizm, relatywizm i permisywizm moralny, podporządkowanie wszystkiego dążeniu do przyjemności, fascynacja materialnością i konsumpcją. Rewolucja obyczajowa odrzuca tradycyjne wartości i autorytety.

W tej sytuacji uważamy za potrzebne przypomnieć, że wychowanie potrzebuje systemu aksjologicznego, oparcia o jasną hierarchię wartości. Szkoła nie powinna być targowiskiem idei, ani tym bardziej przedmiotem doraźnych rozgrywek politycznych, ale miejscem poszukiwania prawdy. Powinna dawać odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Kim jest osoba ludzka? Jaki jest świat? Jakie jest miejsce i rola człowieka w świecie? Dlatego też największym wyzwaniem jest ukazanie młodemu pokoleniu pozytywnej wizji życia we współczesnym świecie. Wizja ta łączyć powinna  zachowanie podstawowych wartości i nie poddawanie się relatywizmowi z osiągnięciem prawdziwego życiowego sukcesu.

Stwierdzamy, że od wieków systemem aksjologicznym dostarczającym pokoleniom młodych Polaków odpowiedzi na pytania o prawdę było chrześcijaństwo. Także i dziś chrześcijańskie wartości przekazywać powinni bardziej czynem niż słowem przede wszystkim rodzice. Jest to także zadaniem Kościoła, katechezy szkolnej i duszpasterstwa dzieci i młodzieży oraz studentów, a także chrześcijańskich środków masowego przekazu.

Oczekujemy, że te podstawowe wartości będą także respektowane w całym systemie edukacji. System ten, respektując chrześcijański system wartości - zgodnie z zapisami Preambuły i Art. 1 „Ustawy o systemie oświaty" z 1991 r. - powinien realizować dwa główne zadania, składające się na jego misję pedagogiczną.

Po pierwsze, powinien on zapewniać uczniom odpowiednie wykształcenie, nie tylko przekazując pewien zasób wiedzy, ale i wytwarzając umiejętność samodzielnego myślenia i stałego dokształcania się oraz wykorzystywania najnowszych osiągnięć technologii informatycznej.

Po drugie, co najmniej równie ważne, powinien on starać się jak najlepiej uczniów wychowywać, kształtując ich charaktery i sumienia, tak by były zdolne do odróżniania dobra i zła, rozwijając umiłowanie prawdy i wolności oraz miłość bliźniego i szacunek dla godności osoby ludzkiej.   

Stwierdzamy, że w dzisiejszej Polsce, a także i w Wielkopolsce, a więc na terenie Archidiecezji Poznańskiej, system edukacji nie realizuje w pełni żadnego ze wskazanych powyżej elementów misji pedagogicznej.

Polskie szkoły reprezentują bardzo zróżnicowany poziom. Dostęp do lepszych szkół mają częściej dzieci i młodzież z rodzin inteligenckich i/lub zamożnych. Tymczasem wzrosły aspiracje edukacyjne Polaków. Kształcenie młodzieży zwłaszcza ze środowisk wiejskich na poziomie ponadpodstawowym dokonuje się jednak ciągle z wielkim trudem. System całego  szkolnictwa, chronicznie niedofinansowany, nie wyrównuje więc szans życiowych.

Ogólnopolskie egzaminy zewnętrzne pokazały też bardzo zróżnicowany, choć generalnie dość niski, poziom wiedzy uczniów z terenu Wielkopolski. Zauważamy też bardzo wysoki w naszym regionie poziom bezrobocia wśród młodzieży, szczególnie wśród absolwentów szkół zawodowych.

W tej sytuacji Kościół, jako wspólnota wiernych, powinien wspierać te wysiłki władz oświatowych, które zmierzają do poprawy poziomu i skuteczności systemu kształcenia i wychowania, a zwłaszcza do usunięcia barier w społecznym dostępie do edukacji. W systemie tym od niedawna ważną rolę wypełniają szkoły niepubliczne, które zasługują na opiekę i życzliwe traktowanie.

Większych niż dotąd wysiłków wymaga współpraca szkoły, rodziców, Kościoła,  lokalnych wspólnot oraz dobrze wykorzystywanych mediów w procesie wychowania młodzieży szkolnej. Wszystkie te jednostki i instytucje winny wspólnie dbać o to, by szkoła przygotowywała młodego człowieka do stałego doskonalenia siebie a przez to do budowania lepszego świata, a nie tylko do biernego dostosowania się do rzeczywistości. Szczególnie ważne jest ugruntowanie w młodzieży podstawowych wartości obywatelskich i patriotycznych, tak aby w konfrontacji z rzeczywistością unijną się nie zagubiła, a odwrotnie wniosła własny wkład do budowy społeczeństwa europejskiego na zdrowych moralnie podstawach.

Należy wspierać szkolę w jej zmaganiach z powierzchownie rozumianą wolnością, z bezwartościowymi formami rozrywki oraz z rosnącą wulgarnością i przestępczością młodzieży. Przede wszystkim rodzice powinni współdziałać ze szkołą w spełnianiu jej misji wychowawczej, a nie oczekiwać tylko dobrych ocen dla swoich dzieci.

Podmiotem systemu edukacji jest też, obok ucznia, osoba nauczyciela. Dlatego należy ze szczególną troską dbać o, adekwatne do współczesnych wyzwań i potrzeb, zawodowe przygotowanie nauczycieli, szczególnie w zakresie funkcji wychowawczych. Sprzyjać to będzie podniesieniu godności i prestiżu nauczycielskiego zawodu, wzmocni też w nauczycielach przekonanie o wyjątkowej wadze ich pedagogicznej misji. Warto rozwijać pracę organiczną wśród nauczycieli w poszczególnych wspólnotach lokalnych, w tym i w parafiach, tak w sposób instytucjonalny, jak i na zasadzie indywidualnych kontaktów. Warto pokazywać pozytywne wzorce nauczycieli-wychowawców z naszego regionu, takich, jak np. święta Urszula Ledóchowska i Jadwiga Zamojska. Warto pamiętać o nauczycielach pełnych poświęcenia, zapału i bezinteresowności. Każdy spotkał przecież takich w swoim życiu.

Na progu nowego roku szkolnego pragniemy przypomnieć słowa Jana Pawła II, który w „Liście do młodych całego świata" tak pisał: „Prawda jest światłem ludzkiego umysłu. Jeżeli od młodości stara się on poznawać rzeczywistość w różnych jej wymiarach, to w tym celu, aby posiąść prawdę, aby żyć prawdą. Taka jest struktura ducha ludzkiego".

 

Poznań, 28 sierpnia 2003 r.