Archidiecezja Poznanska
Kalendarz Wydarzen
Luty 22, 2018 (18:00)
Święto Katedry św. Piotra

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, będzie przewodnicz...


Luty 26, 2018 (10:00)
Posiedzenie Archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, będzie przewodnicz...


Luty 26, 2018 (17:00)
Posiedzenie Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, będzie przewodnicz...


Luty 27, 2018 (10:00)
Konferencja Księży Dziekanów

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, będzie przewodnicz...


 

mapa archidiecezji
Mapa archidiecezji
kalendarz
Styczeń 2018 Luty 2018 Marzec 2018
  Ni Po Wt Śr Cz Pi So
Tydzień 5 1 2 3
Tydzień 6 4 5 6 7 8 9 10
Tydzień 7 11 12 13 14 15 16 17
Tydzień 8 18 19 20 21 22 23 24
Tydzień 9 25 26 27 28
dzisiaj
22 Lutego 2018
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Małgorzata, Nikifor,
Piotr, Wiktor,
Wiktoriusz,
Wrócisław
Do końca roku zostało 313 dni.
logowanie

Oświadczenie Rady Społecznej w kwestii polityki demograficznej Polski, 18.3.2005

Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim w kwestii polityki demograficznej Polski

 

Polska znajduje się w dramatycznym punkcie swojego stanu ludnościowego. W strukturze demograficznej szybko spada obecność młodego pokolenia, a rośnie odsetek osób najstarszych. Ludność Polski - a także, choć w mniejszym stopniu i Wielkopolski - zaczyna się zmniejszać. Te negatywne tendencje demograficzne, choć wystąpiły w naszym kraju później niż w wielu krajach europejskich, od dwóch dziesięcioleci nabrały znacznego przyspieszenia, a wskaźnik urodzeń jest  dziś w Polsce jednym z najniższych w Europie.

Tymczasem najcenniejsze dobro, jakim jest potencjał demograficzny kraju, nie stał się nadal przedmiotem większego społecznego i politycznego zainteresowania. Od kilkudziesięciu lat, a w tym także w okresie Trzeciej Rzeczpospolitej, polityka demograficzna praktycznie nie istnieje.  Zapowiadana od szeregu lat polityka prorodzinna nie została dotychczas przez państwo podjęta, a obok dominujących bezczynności i niezdecydowania władz ostatnio wystąpiły nawet wyraźne przejawy pociągnięć antyrodzinnych.

Pewnych ogólnocywilizacyjnych tendencji demograficznych nie da się odwrócić, trzeba jednak podjąć aktywną politykę demograficzną, połączoną ściśle z działaniami ekonomicznymi i społecznymi, a przede wszystkim propagowaniem odpowiedniego systemu wartości. Ta polityka winna iść w dwóch głównych kierunkach.

Kierunek pierwszy to zapewnienie coraz liczniejszej grupie ludzi starszych godnych warunków życia i odpowiedniego miejsca w społeczeństwie poprzez stworzenie im możliwości jak najdłuższej aktywności zawodowej, rozbudowę systemu emerytalno-rentowego oraz opieki zdrowotnej, a zwłaszcza poprzez wytworzenie klimatu społecznej akceptacji i  zrozumienia potrzeb starszego pokolenia.

Kierunek drugi - i dla przyszłości narodu podstawowy - to przeciwdziałanie spadkowi liczby urodzeń. Wymaga ono zastosowania skutecznego systemu prorodzinnej polityki państwowej, a zwłaszcza: rozwiązań prawnych przyjaznych rodzinie, wszechstronnej pomocy dla młodych małżeństw (szczególnie poprzez zapewnienie im mieszkania i pracy), opieki nad samotnymi matkami, przemyślanego systemu zasiłków (szczególnie dla rodzin wielodzietnych). Ważną kwestią jest otoczenie skuteczniejszą opieką rodzin znajdujących się w trudnych warunkach życiowych (wywołanych np. bezrobociem, alkoholizmem, przemocą w rodzinie). Nie wystarczy do tego jedynie odgórna polityka państwa. Decydujące znaczenie mają oddolne działania różnorodnych instytucji i środowisk, niosące skuteczną pomoc oraz wzmacniające znaczenie i rangę społeczną rodziny, a szczególnie matki i dziecka.

Szczególne zadanie przypada w tym względzie Kościołowi głoszącemu zasady etyki życia małżeńskiego i rodzinnego oraz podejmującemu - poprzez różnorodne organizacje skupiające katolików świeckich - konkretne formy pomocy rodzinie.

Podjęcie tych kroków jest niezwykle istotne w chwili obecnej, gdy w wiek matrymonialny wkraczają kolejne roczniki wyżu demograficznego z początku lat osiemdziesiątych. Jeżeli w efekcie tych działań młodzi Polacy i Polki zdecydują się na większe rodziny wówczas negatywne procesy demograficzne ulegną znacznemu złagodzeniu.

 

Poznań, 18 marca 2005 r.