Archidiecezja Poznanska
Kalendarz Wydarzen
Luty 22, 2018 (18:00)
Święto Katedry św. Piotra

Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski, będzie przewodnic...


 

mapa archidiecezji
Mapa archidiecezji
kalendarz
Styczeń 2018 Luty 2018 Marzec 2018
  Ni Po Wt Śr Cz Pi So
Tydzień 5 1 2 3
Tydzień 6 4 5 6 7 8 9 10
Tydzień 7 11 12 13 14 15 16 17
Tydzień 8 18 19 20 21 22 23 24
Tydzień 9 25 26 27 28
dzisiaj
21 Lutego 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Eleonora, Feliks,
Fortunat, Kiejstut,
Teodor, Wyszeniega
Do końca roku zostało 314 dni.
logowanie

Rok Wiary w Archidiecezji Poznańskiej

11 października 2012 roku rozpoczął się w Kościele powszechnym Rok Wiary.  Uroczysta Msza św. w rocznicę poświęcenia najstarszej katedry na ziemiach polskich 12 października zainaugurowała z kolei Rok Wiary w archidiecezji poznańskiej. – Wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego, umacnia się w liturgii i rozszerza się poprzez dzieła miłosierdzia w stosunku do innych ludzi – mówił abp Stanisław Gądecki w specjalnym przesłaniu skierowanym do wiernych archidiecezji. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Uwagi wstępne

 

Rozpoczynający się Rok Wiary włącza się w całokształt działań duszpasterskich w Archidiecezji Poznańskiej, odwołujących się do programu duszpasterskiego „Kościół domem i szkołą komunii". W ramach tego programu dobiega końca drugi etap trzyletniego cyklu „Kościół naszym domem", który poświęcony jest budowaniu horyzontalnej relacji między wiernymi. Jednocześnie od I Niedzieli Adwentu rozpocznie się trzeci etap programu - „Być solą ziemi". Będzie on poświęcony ewangelizacyjnemu ożywieniu struktur komunijnych.

W centrum Roku Wiary znajdzie się Professio Fidei. Credo nicejsko-konstantynopolitańskie, odmawiane w każdą niedzielę, powinno stać się codzienną modlitwą każdego z nas. Ponadto, przeżywanie Roku Wiary będzie uwzględniać przygotowania do 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Rok Wiary jest odpowiedzią na kryzys życia duchowego i religijnego. Nasze działania mają ukazać piękno wiary, być zaproszeniem do głębszego jej przeżywania i podejmowania odważnego świadectwa. Zawarte w programie propozycje diecezjalne obejmują cały rok. Chcemy je związać z poszczególnymi okresami roku liturgicznego, a także skierować je do określonych grup społecznych.

 

II. Adresaci Roku Wiary

 

Analizując aktualną sytuację w świecie, Ojciec Święty dostrzega różne czynniki, które wpływają na osłabienie czy nawet utratę wiary, dlatego wezwanie do obchodów Roku Wiary skierowane jest do wszystkich. „Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją" (PF 9). Tych, którzy mają silną wiarę, papież prosi o dawanie jej świadectwa. „Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary" (PF 9).Tych, którzy zobojętnieli na sprawy wiary zachęca, aby ją pogłębiali i zaczęli kierować się jej wartościami w życiu codziennym. Do tych, którzy są obojętni na wiarę, kieruje prośbę,  aby przemyśleli, jak wielkiej wartości się pozbywają.

 

III. Inauguracja Roku Wiary

 

Ojciec Święty rozpocznie Rok Wiary w Watykanie, podczas trwania Synodu nt. Nowej Ewangelizacji, 11 października 2012 roku, w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy 24 listopada, w uroczystość Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w 2013 roku.

12 października, jak co roku, przypada rocznica poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej. Inauguracja Roku Wiary w naszej archidiecezji nastąpi tego dnia, podczas Mszy świętej o godz. 18.00 w Archikatedrze Poznańskiej. Na tę uroczystość zapraszamy kapłanów, osoby życia konsekrowanego i po trzech przedstawicieli z każdej parafii poznańskiej, podpoznańskiej, a z pozostałych dekanatów delegacje.

W czasie Mszy świętej inauguracyjnej każda parafia otrzyma wydane z tej okazji dokumenty Soboru Watykańskiego II i Katechizm Kościoła Katolickiego. Ksiądz Arcybiskup, który w tych dniach będzie przebywał w Rzymie, za pośrednictwem telewizji, na początku Mszy świętej przekaże orędzie otwierające Rok Wiary w naszej archidiecezji.

W niedzielę, 14 października, nastąpi inauguracja Roku Wiary w parafiach całej archidiecezji.  Dokona się to przez uroczyste wniesienie dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu oraz umieszczenie ich na wyróżnionym miejscu w kościołach. Na uroczystości otwarcia Roku Wiary w Katedrze i w parafiach został opracowany specjalny obrzęd.

List pasterski Księdza Arcybiskupa w związku z Rokiem Wiary zaplanowano na uroczystość Chrystusa Króla przypadającą 25 listopada 2012 roku.

 

IV. Inicjatywy w Roku Wiary w archidiecezji

 

1. Wprowadzanie katechezy dorosłych. Pragniemy, aby trwałym owocem Roku Wiary w naszej archidiecezji było stałe praktykowanie katechezy dorosłych we wszystkich parafiach. Pierwszym krokiem będzie katecheza wokół sakramentów inicjacji chrześcijańskiej obejmująca rodziców, świadków oraz dorosłych przyjmujących te sakramenty. Przygotowano już materiały związane z chrztem św. i Eucharystią, w przygotowaniu - materiały do bierzmowania. Od kilku lat przygotowywane są materiały do katechezy dorosłych związane z programem duszpasterskim. W Roku Wiary będą to dodatkowo katechezy wokół wyznania wiary. Katechezy te mogą podejmować przygotowani katechiści lub kapłani. Kilka parafii podjęło już tę formę katechezy dorosłych.

 

2. Katecheza dzieci i młodzieży. Trzeba, aby ta forma katechezy stała się przedmiotem stałej refleksji Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Chodzi przede wszystkim o to, aby wiara przekazywana w czasie katechezy szkolnej mogła być przeżywana i celebrowana we wspólnocie parafialnej, dlatego pożądana jest stała współpraca proboszcza z katechetami i szkołami oraz tworzenie i prowadzenie grup duszpasterskich w parafii, także przez katechetów. Tegoroczny program duszpasterski zaleca ożywienie procesu przygotowania młodzieży do bierzmowania. Ok. 70 proc. z nich nie uczestniczy regularnie w życiu parafii (Eucharystia, sakrament pokuty...). Trzeba zastanowić się razem z Parafialną Radą Duszpasterską, jak lepiej dotrzeć do młodych parafian, jak lepiej przygotować ich do bierzmowania, by zaowocowało to ich wewnętrzną przemianą.

 

3. Stała formacja kapłanów - odniesienie do Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 

4. Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego - Dzień Życia Konsekrowanego, sympozjum 1.2.2013 - pallotyni.

 

5. Kandydaci do kapłaństwa, nowicjusze, nowicjuszki, zakony (pogłębienie znajomości głównych dokumentów soboru i studiowanie KKK).

 

6. Archidiecezjalny dzień poświęcony Katechizmowi Kościoła Katolickiego - doroczny zjazd i konferencja katechetów - wrzesień 2013 r.

 

7. Organizowanie sympozjów, zjazdów i zebrań (Akcja Katolicka i Rada Ruchów i Stowarzyszeń, Poznańskie Forum Duszpasterskie).

 

8. Młodzież

Nie tyle chodzi o mnożnie inicjatyw zewnętrznych, lecz o pochylenie się w każdym miesiącu nad jedną konkretną prawdą wiary. W wymiarze całej Polski Duszpasterstwo Młodych przygotowało trzynaście tematów, które warto podjąć w kolejnych miesiącach Roku Wiary. Cykl tego duchowego itinerarium nosi tytuł Wiem, Komu uwierzyłem. Zawiera on w wersji elektronicznej zbiór materiałów, które mają zachęcić młodych Polaków do udziału w spotkaniu w każdym z trzynastu miesięcy tego czasu. Na każdy miesiąc, od października 2012 do października 2013, przygotowano „pigułkę dogmatyczną", rozważanie biblijne, celebrację związaną z rozważaną prawdę, słowo o zagrożeniach, prezentacje konkretnych świadków wiary oraz krótki film ze świadectwem bądź komentarzem omawiający treści danego miesiąca. Każdy miesiąc Roku Wiary wiąże się z konkretnym zadaniem duszpasterskim, które należy spełnić indywidualnie lub w gronie przyjaciół. Materiały są dostępne na stronie Duszpasterstwa Młodzieży www.kdm.org.pl.

 • 14 września 2013 roku ogólnopolskie spotkanie młodych - młodzi na drodze wiary,
 • przy bierzmowaniu przekazanie młodym np. Kompendium KKK lub Youcat.

 

9. Wydział Teologiczny UAM

 • Sympozjum po zakończonym Synodzie nt. Nowej Ewangelizacji: 30.11.2012: „Dzielić się wiarą dzisiaj" - organizuje Zakład Teologii Pastoralnej WT UAM oraz Akademickie Koło Misjologiczne (przed 85 laty odbył się w Poznaniu I Akademicki Kongres Misyjny, który był pierwszym kongresem misyjnym w Polsce).
 • „Wierzę w Boga". Międzyzakładowa konferencja naukowa na Wydziale Teologicznym UAM z okazji Roku Wiary (marzec 2013 r.).

 

10. Świat nauki i kultury (tworzenie okazji do twórczego dialogu wiary i nauki - spotkanie z rektorami wyższych uczelni, inauguracje na wyższych uczelniach, z okazji święta Katedry św. Piotra  (22 lutego 2013 r.) sesja PAN-u). Mamy świadomość, że w tych spotkaniach niejednokrotnie uczestniczą ludzie „obrzeży wiary", stąd może uda się zorganizowanie osobnych spotkań (Areopag Poznański).

 

11. Pielgrzymki

 • do Ziemi Świętej - druga połowa kwietnia 2013 roku,
 • do Rzymu - 2013 rok,
 • pielgrzymka młodzieży do Rzymu w ramach 35. Europejskiego Spotkania Młodych - od 28 grudnia 2012 roku do 2 stycznia 2013 roku,
 • do Fatimy - 18-27 października 2012 r.
 • do Rio de Janeiro na Światowy Dzień Młodzieży w lipcu 2013 r.
 • Archidiecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca - 13 października 2012 r.,
 • Pielgrzymka śladami świadków wiary po archidiecezji - comiesięczne spotkanie w innym miejscu związane ze świadkiem wiary.

 

12. „Przewodnik Katolicki" i Radio Emaus - przybliżanie rzeczywistości związanej z Rokiem Wiary. „Przewodnik Katolicki" podejmie następujące działania: cykl artykułów Credo mszalne, cykl artykułów przybliżających modlitwę różańcową i zachęta do podjęcia tej modlitwy w intencji owocnego przeżycia Roku Wiary, comiesięczny cykl o Apostołach, pierwszych świadkach wiary, omówienie tła, przebiegu i dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego, nadto: kalendarz połączony treściowo z cyklem Credo, płyta z kolędami oraz rozważaniami Drogi krzyżowej, dodatek wielkopostny „Słowo na każdy dzień". W Radiu Emaus: lektura listu Porta Fidei, fragmentów Katechizmu oraz tekstów Soboru Watykańskiego II, problematyka Roku Wiary w audycjach z udziałem biskupów, transmisje najważniejszych wydarzeń związanych z tym okresem, Katechizm w życiu chrześcijanina - rozmowy o rozumieniu i wcielaniu w życie prawd katechizmowych, emisja krótkich fragmentów, sentencji z Pisma Świętego i dokumentów Kościoła na temat wiary, przekazywanie komunikatów i zaproszeń dotyczących wydarzeń związanych z tym czasem, emisja dżingla przypominającego, że trwa Rok Wiary i zachęcającego do refleksji nad tym rokiem.

 

13. W Wielkim Poście nabożeństwa pokutne i wynagrodzenie w szczególności za grzechy przeciw wierze oraz w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypadającą 7 czerwca 2013 roku. Nabożeństwo pokutne z indywidualną spowiedzią w katedrze.

 

14. Książeczka kolędowa.

 

15. Przygotowanie czytanek majowych - Maryja jako wzór człowieka wiary.

 

16. Spotkania ze świadkami wiary i pogłębienie znajomości treści nauki katolickiej.

 

17. Popularyzowanie życiorysów świadków wiary - świętych i błogosławionych oraz kandydatów na ołtarze zwłaszcza z naszej archidiecezji - rozszerzenie praktykowanej już modlitwy w pierwszą niedzielę listopada (nie tylko w katedrze).

 

18. Caritas (Zjazd PZC i SKC - wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego 2013 r., hasło: „Wiara i Miłość potrzebują siebie nawzajem") BXVI, PF; Tydzień Miłosierdzia - Gala Banku Miłosierdzia - „Wiara bez miłości nie przynosi owocu...", wszystkie inne inicjatywy podejmowane w duchu wiary: rekolekcje formacyjne, sympozjum, przygotowanie i rozprowadzenie specjalnego kalendarza na rok 2013 z uwzględnieniem problematyki wiary.

 

V. Inicjatywy w Roku Wiary w parafiach

 

1. Większość ze wspomnianych inicjatyw diecezjalnych będzie realizowana w parafiach. Ponieważ są one istotne dla parafii i jego duszpasterstwa, należy je przedyskutować podczas spotkań kapłańskich (konferencje dekanalne) i z PRD.

 

2. W ramach wprowadzania katechezy dorosłych ważne wydaje się szukanie nowych katechistów, zachęcenie ich do udziału w kursie w ramach Szkoły Katechistów, aby tak jak szafarze Komunii świętej na stałe wpisali się w życie parafii.

 

3. Szczytem Roku Wiary w parafiach winna być Wigilia Paschalna - uroczyste wyznanie wiary. Stąd propozycja, aby w III, IV i V niedzielę Wielkiego Postu w parafiach przeprowadzono kazania chrzcielne przygotowujące do Wigilii Paschalnej. Warto odnawiać wiarę wiernych, wykorzystując w Wielkim Poście niektóre elementy katechumenatu dorosłych.

 

4. Organizowanie parafialnych pielgrzymek do sanktuariów, nabożeństw.

 

5. Katechezy przed niedzielną Mszą św. (np. na temat Credo). Można wykorzystać w tym celu tzw. Katechizm płocki. Są parafie, które już praktykowały takie katechezy przed jedną z niedzielnych Mszy świętych.

 

6. We wszelkich działaniach duszpasterskich w tym czasie ważna jest koncentracja nie tyle na akcjach, ale na problemie przeżywania osobistego życia wiarą: jak wierzymy, komu wierzymy, kryzys wiary, czasy zranionej wiary (adoracja z możliwością spowiedzi). W niektórych parafiach wprowadzono adorację Najświętszego Sakramentu raz w tygodniu (po wieczornej Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja w ciszy, okazja do spowiedzi św., do Apelu Jasnogórskiego).

 

VI. Materiały

 

 • Inauguracja Roku Wiary - w katedrze - w parafiach.
 • W ramach programu duszpasterskiego (Adwent i Boże Narodzenie; Wielki Post, Okres Paschalny i Okres Zwykły).
 • Katechezy wokół wyznania wiary.
 • Wiem, Komu zawierzyłem - zbiór materiałów duszpasterstwa młodzieży na 13 spotkań (www.kdm.org.pl ).
 • Porta Fidei - materiały duszpasterskie na Rok Wiary przygotowane przez Zespół ds. Nowej Ewangelizacji (11 tematów ujętych w formę katechezy, spotkania w grupach oraz celebracje) www.nowaewangelizacja.org; tel.: 508 495 141.
 • szereg publikacji przygotowanych przez różne wydawnictwa, np. Pallottyni, św. Wojciech, św. Stanisław Biskup.
 • Ikona Chrystusa Pantokratora z tekstem wyznania wiary (do częstego odmawiania).
 • Przygotowanie do Roku Wiary poprzez czytanie listu apostolskiego Porta Fidei.

 

VII. Wspólne przedsięwzięcia duszpasterskie Kościoła Katolickiego w Polsce na Rok Wiary

 

 • 11 października 2012: w dniu, w którym Ojciec Święty otwiera Rok Wiary, nieszpory i wieczorna Msza święta we wszystkich katedrach i kościołach parafialnych w Polsce (w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II). Na tę inaugurację zapraszamy do katedry kapłanów, osoby życia konsekrowanego i przedstawicieli z każdej parafii. Towarzyszyć temu będzie uroczyste wniesienie dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz  Katechizmu Kościoła Katolickiego i umieszczenie tych ksiąg - podobnie jak do tej pory Pisma Świętego - na wyróżnionym miejscu w kościele (np. na bocznym ołtarzu). Na tę uroczystość zostanie opracowany specjalny obrzęd. Obie księgi pozostaną tam - jako znak - przez cały Rok Wiary (w Poznaniu inauguracja odbędzie się 12 października 2012 r., zapraszamy kapłanów, osoby życia konsekrowanego i po trzech przedstawicieli z każdej parafii poznańskiej, podpoznańskiej, a z pozostałych dekanatów delegacje).
 • 28 grudnia 2012-2 stycznia 2013: narodowa pielgrzymka młodzieży do Rzymu. Światowe Spotkanie Młodych Taizè. Nieszpory dla polskiej młodzieży z Professio fidei.
 • 25 stycznia 2013: Nabożeństwa ekumeniczne we wszystkich katedrach w Polsce.
 • 2 lutego 2013: Światowy Dzień Życia Konsekrowanego we wszystkich polskich katedrach.
 • 22 lutego 2013: Święto katedry św. Piotra. Spotkanie pracowników akademickich tam, gdzie to możliwe.
 • 24 marca 2013: Niedziela Palmowa. Przygotowanie do Światowego Dnia Młodych.
 • 15-17 kwietnia 2013: Dni Seminariów Duchownych z okazji 450. rocznicy ich ustanowienia.
 • 30 maja 2013: Uroczystość Bożego Ciała. Adoracja eucharystyczna w katedrach i we wszystkich kościołach parafialnych.
 • 1 czerwca 2013: Spotkanie młodych na Lednicy.
 • 16-28 lipca 2013: Światowe Dni Młodych w Rio de Janeiro.
 • 14-15 września 2013: I Krajowy Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich w Licheniu.
 • 29 września 2013: Dzień katechetów. 20. rocznica publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.
 • 24 listopada 2013: Uroczyste zamknięcie Roku Wiary. Uroczystość Chrystusa Króla. W tym dniu Ojciec Święty odprawi Eucharystię i uroczyście dokona wyznania wiary.