Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu się wszystko zaczęło"

Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”

 

Archidiecezja Poznańska w partnerstwie z Miastem Poznań zrealizowała projekt dofinansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII "Pomoc Techniczna"  Działanie 7.1 "Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO" Schematu II "Inwestycje strategiczne" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, .


Projekt zrealizowano w latach 2014 - 2015. Jego przedmiotem było wykonanie kompleksowej dokumentacji koncepcyjnej, projektowej oraz studialnej dla realizacji ekspozycji, konserwacji i prezentacji dwóch najstarszych obiektów zlokalizowanych na Ostwie Tumskim w Poznaniu tj. Palatium Mieszka I wraz  z kaplicą jego żony Dobrawy oraz Kościoła Panny Marii in Summo.