Oświadczenie Kurii Metropolitalnej w Poznaniu

W związku z pojawieniem się m.in. w „Gazecie Wyborczej” i w „Fakcie” artykułów nt. lokatora kamienicy przy ul. Zielonej w Poznaniu, informujemy, co następuje:
1. Kościół od zawsze wspiera ludzi ubogich i potrzebujących. Sprawa p. Masłowskiego znalazła finał w sądzie po kilku latach niepłacenia czynszu i po wielokrotnych próbach mediacji. Trudno powstrzymać się od stwierdzenia, iż opublikowane w prasie artykuły mogą sprawiać wrażenie nawoływania do niepłacenia za mieszkanie, bilet w tramwaju czy należne państwu podatki.

 


2. Krzysztof Masłowski podpisał umowę najmu mieszkania położonego w centrum Poznania o powierzchni 63 metrów kwadratowych, za które czynsz wynosił jedynie 507 zł i 12 groszy (8 zł za metr kw.). W połowie 2014 r. lokator zaprzestał płatności. Administrator budynku próbował się z nim porozumieć, kilkakrotnie wzywał do zapłaty należności. Pan Masłowski nie chciał rozmawiać, a na korespondencję nie odpowiadał. Było to postępowanie lekceważące nie tylko wobec właściciela budynku, ale także ze szkodą dla innych lokatorów, regularnie i uczciwie płacących czynsz. W związku z tym – po ponad dwóch latach niepłacenia czynszu – umowa najmu została wypowiedziana, a sprawę skierowano do sądu. Pan Masłowski nie stawił się na rozprawę, dlatego też sąd nie mógł ustalić danych pozostałych osób zamieszkujących lokal. Sąd nakazał eksmisję i zasądził zapłatę zaległego czynszu wyłącznie w stosunku do Krzysztofa Masłowskiego.

 

 

3. Mimo wyroku eksmisyjnego przedstawiciele Kurii spotkali się z lokatorami mieszkania i zadeklarowali gotowość do ustępstw pod warunkiem rozpoczęcia spłaty zadłużenia. Jak dotąd nie skierowano również sprawy do komornika. Niestety zainteresowani wybrali drogę konfrontacji i medialnego skandalu, mimo że p. Masłowski jest zdolnym do pracy mężczyzną w sile wieku. W tej sytuacji właściciel zmuszony będzie dochodzić swoich praw na drodze sądowej również w zakresie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z zajmowanego lokalu.

 

4. Archidiecezja poznańska nigdy nie zamierzała eksmitować dzieci na bruk, a wszelkie doniesienia medialne w tym względzie są nieprawdziwe. Jeżeli p. Masłowscy dobrowolnie się nie wyprowadzą, w najbliższym czasie zostanie jednak skierowany pozew z prośbą o rozważenie przyznania przez sąd lokalu socjalnego.

 

5. Pobrana od Krzysztofa Masłowskiego przy podpisywaniu umowy najmu kwota przeznaczona była na utrzymanie kamienic oraz ich remonty. Przy tak niskich czynszach nieruchomości nie są dochodowe i bez partycypacji lokatorów w kosztach utrzymania popadłyby w ruinę. W zamian za jednorazową wpłatę p. Masłowski miał możliwość zamieszkiwania wynajmowanego lokalu bezterminowo za czynsz znacznie niższy od cen rynkowych. Podobne rozwiązania stosowane są np. przez towarzystwa budownictwa społecznego.

 

ks. Maciej Szczepaniak
Rzecznik Kurii Metropolitalnej w Poznaniu