Dokumenty źródłowe o ustanowieniu biskupstwa poznańskiego

Annales Bohemici:
DCCCCLXVIII Polonia cepit habere episcopum.
„968 Polska zaczęła mieć biskupa”.

 

Rocznik poznański starszy:
Anno Domini DCCCCLXVIII Iordanus primus episcopus Poznaniensis ordinatus est.
„Roku Pańskiego 968 Jordan pierwszy biskup poznański został ustanowiony”.

Rocznik kapituły poznańskiej:
Item anno Domini DCCCCLXVIII Jordanus primus episcopus in Polonia ordinatus est.
„Także roku Pańskiego 968 Jordan pierwszy biskup w Polsce został ustanowiony”. 

 

Kronika Thietmara:
Additus est his confratribus Brandeburgiensibus ecclesiae pastor Thietmarus ante hos unctus et Iordan episcopus posnaniensis.
„Cesarz (…) z upoważnienia Stolicy Apostolskiej wyniósł do godności arcybiskupiej 18 października, roku Pańskiego 970 znamienitego i pod każdym względem odpowiedniego duchownego Adalberta z Trewiru (…) Arcybiskup konsekrował w tych dniach uroczystych Bozona, pierwszego biskupa Merseburga, Burcharda pierwszego biskupa Miśni, i Hugona pierwszego biskupa Żytyc. Dołączył do nich pierwszego biskupa Żytyc. Dołączył do nich pierwszego biskupa hobolińskiego Dudona, który już przedtem otrzymał sakrę (…). Do rzędu tych duchownych pasterzy wcielony został ponadto pierwszy biskup Brenny Thietmar, konsekrowany dawno przed nimi, oraz pierwszy biskup poznański Jordan”.