TRAKT KRÓLEWSKO - CESARSKI W POZNANIU
Adaptacja i renowacja zabytkowych obiektów na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu
służących rozwojowi, promocji i upowszechnianiu kultury


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

WIRTUALNE SPACERY


Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I Stopnia

ul. Filipińska 4-5

Kościół Pana Jezusa
pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa

ul. Żydowska 34

Kościół pw. św. Małgorzaty Panny
i Męczenniczki

Śródka

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa
i św. Floriana

ul. Kościelna 3

Wyrażam moją radość z pomyślnej realizacji Projektu „Adaptacja i renowacja zabytkowych obiektów na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu służących rozwojowi, promocji i upowszechnianiu kultury”, który uzyskał dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to już czwarta zakończona inwestycja Archidiecezji Poznańskiej współfinansowana ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz Funduszy Norweskich. Dzięki wsparciu tymi środkami możemy wspólnie upiększać Wielkopolskę oraz ratować bezcenne i piękne zabytki świadczące o dziedzictwie naszej kultury i ducha.

Gorąco życzę, by w życiu wszystkich osób, które będą korzystać z pięknie odrestaurowanych obiektów, wypełniały się słowa Apostoła: „radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami” (2 Kor 13, 11).

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański

Adaptacja i renowacja zabytkowych obiektów na Trakcie Królewsko-Cesarskim
w Poznaniu służących rozwojowi, promocji i upowszechnianiu kultury


Projekt objął cztery obiekty wpisane w Trakt Królewsko - Cesarski Miasta Poznania w tym:
1. Renowację i adaptację zabytkowych budynków usytuowanych przy ul. Filipińskiej 4 i 5 w Poznaniu na potrzeby Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia
2. Renowację zabytkowego kościoła pw. św. Małgorzaty zlokalizowanego na Rynku Śródeckim w Poznaniu
3. Renowację zabytków ruchomych kościoła pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa przy ul. Żydowskiej 34 w Poznaniu
4. Konserwację malowideł, budowie ogrodzenia kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana oraz renowacji budynku parafialnego przy ul. Kościelna 3 w Poznaniu

Całkowity koszt Projektu: 13 231 188,47 pln
Kwota dofinansowania z UE: 8 756 733,36 pln
Okres realizacji Projektu: 2008 - 2011
fotografie, opracowanie:
Wojciech Wójcik
www.wojtekwojcik.pl

animacja panoram:

Mirosław Filiczkowski
www.f-ski.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI