TRAKT KRÓLEWSKO - CESARSKI W POZNANIU
Adaptacja i renowacja zabytkowych obiektów na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu
służących rozwojowi, promocji i upowszechnianiu kultury


Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia
ul. Filipińska 4-5


  powrót do listy spacerów  

Budynek dawnego klasztoru X.X. Filipinów usytuowany przy ul. Filipińskiej 4 jest obiektem dwuskrzydłowym zlokalizowanym u zbiegu południowej i wschodniej pierzei Rynku Śródeckiego. Najstarsza część budynku - skrzydło południowe - pochodzi z drugiej połowy XVIII w. Na początku XX w. do istniejącego obiektu dobudowano skrzydło wschodnie, którego architektura i forma została dostosowana do istniejącego osiemnastowiecznego budynku.

Budynek dawnego domu parafialnego usytuowany jest przy ul. Filipińskiej 5. Zbudowany na początku XX w. służył przez lata różnym celom, w ostatnim czasie w budynku funkcjonowało kino „MALTA”.

W ramach Projektu zrealizowano prace polegające na renowacji i adaptacji zabytkowych budynków na potrzeby Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia. Odrestaurowano elewacje oraz zabytkowe wnętrza, zmieniono układ pomieszczeń dostosowując je dla potrzeb szkoły, a oba budynki połączono łącznikiem. Ponadto uporządkowano i zaadaptowano teren szkoły od strony północnej. Parter całej szkoły został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI