TRAKT KRÓLEWSKO - CESARSKI W POZNANIU
Adaptacja i renowacja zabytkowych obiektów na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu
służących rozwojowi, promocji i upowszechnianiu kultury


Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana
ul. Kościelna 3


  powrót do listy spacerów  

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana usytuowany jest przy ul. Kościelnej w Poznaniu na Jeżycach. Liczy ponad 100 lat.

Powstanie tej świątyni wiąże się ze znacznym wzrostem ludności oraz gwałtownym rozwojem miasta pod koniec XIX wieku i włączeniem Jeżyc w jego granice. Na początku XX w. wnętrze budynku zostało ozdobione malowidłami ściennymi autorstwa Tadeusza Sulimy Popiela.
Do obiektu przynależy kamienica wybudowana w pierwszych latach XX w.

W ramach Projektu wykonano konserwację cennych zabytkowych malowideł ściennych (polichromii) w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana. Ponadto wybudowano nowe ogrodzenie zewnętrzne kościoła, zrealizowano prace remontowo - konserwatorskie budynku parafialnego w tym remont dachu oraz odnowienie i ocieplenie elewacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI