TRAKT KRÓLEWSKO - CESARSKI W POZNANIU
Adaptacja i renowacja zabytkowych obiektów na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu
służących rozwojowi, promocji i upowszechnianiu kultury


Kościół pw. św. Małgorzaty Panny i Męczenniczki
Śródka


  powrót do listy spacerów  

Budynek dawnego klasztoru X.X. Filipinów usytuowany przy ul. Filipińskiej 4 jest obiektem dwuskrzydłowym zlokalizowanym u zbiegu południowej i wschodniej pierzei Rynku Śródeckiego. Najstarsza część budynku - skrzydło południowe - pochodzi z drugiej połowy XVIII w. Na początku XX w. do istniejącego obiektu dobudowano skrzydło wschodnie, którego architektura i forma została dostosowana do istniejącego osiemnastowiecznego budynku.

Budynek dawnego domu parafialnego usytuowany jest przy ul. Filipińskiej 5. Zbudowany na początku XX w. służył przez lata różnym celom, w ostatnim czasie w budynku funkcjonowało kino „MALTA”.

W ramach Projektu wykonano renowację zabytkowego budynku kościoła pw. św. Małgorzaty w zakresie obejmującym: prace konserwatorskie przy barokowym ołtarzu głównym, renowację dachu wraz z oczyszczeniem ceramicznych fragmentów elewacji i renowację tynków, modernizację nawierzchni terenu wokół kościoła (nowa droga procesyjna), prace restauratorskie przy ogrodzeniu. Ponadto założono instalację odgromową, system sygnalizacji włamań i napadu oraz system monitoringu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI