TRAKT KRÓLEWSKO - CESARSKI W POZNANIU
Adaptacja i renowacja zabytkowych obiektów na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu
służących rozwojowi, promocji i upowszechnianiu kultury


Kościół Pana Jezusa pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa ul. Żydowska 34
ul. Żydowska 34


  powrót do listy spacerów  

Kościół pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu usytuowany w dawnej kamienicy, na rogu ulic Żydowskiej i Kramarskiej, powstał w początku XVIII. Wnętrze tworzy jedna nawa. Całość świątyni utrzymana jest w jednolitym, bogatym wystroju z pierwszej połowy XVIII wieku. Obecnie kościół jest kościołem rektorskim parafii farnej, posiada również status Sanktuarium.

W ramach Projektu wykonano renowację zabytków ruchomych kościoła pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa. Prace konserwatorskie objęły: ołtarz główny, balustradę komunijną, ambonę, osiem obrazów, dwie Pasje, konfesjonał i świecznik paschału oraz pochodzącą z końca XVI w. rzeźbę Chrystusa Frasobliwego. Przeważająca część odrestaurowanych obiektów pochodzi z epoki baroku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI