Na zdjęciu: abp Karol Wojtyła i abp Antoni Baraniak podczas procesji z Wawelu na Skałkę z obrazem Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej 8 maja 1966 r., fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

SPIS TREŚCI
 
Dział urzędowy
Stolica Apostolska
Podsumowanie z dokumentu końcowego Synodu Biskupów
Nominacje prałackie
Konferencja Episkopatu Polski
Stanowisko w sprawie wykorzystywania seksualnego osób mało-letnich przez niektórych duchownych
Arcybiskup Metropolita Poznański
Życzenia z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego 2018 roku
Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona
Schon im Mutterleib heilig, ehe denn geboren
Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel
Dzisiaj rocznica owego dnia chwały, w którym za Polskę krew, życie dawano
Jak słońce oświeca promieniem szybę
Kuria Metropolitalna 
Personalia
Dział nieurzędowy
Sługa Boży ks. Aleksander Woźny jako przykład życia kapłańskiego
Nekrologi
Ksiądz Adam Skociński (1983-2017)