Spis treści:

Dział urzędowy
Arcybiskup Metropolita Poznański
List do przewodniczącej partii Nowoczesna
Po co nam niepodległość?
Demokracja zgodna z zasadami
Dekret erygujący parafię pw. św. Jana Pawła II w Poznaniu
Kuria Metropolitalna
Zmiana stopy procentowej
Personalia
Święcenia kapłańskie pijarów, franciszkanów i chrystusowców
Święcenia kapłańskie dla Archidiecezji Poznańskiej
Dział nieurzędowy
Z bliska i z daleka. Katedra poznańska na dawnych widokach

Na okładce: kard. Mieczysław Ledóchowski, arcybiskup metropolita poznański w latach 1866-1886, fot. ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu