1. Z Maryją w nowe czasy, kompozycja ks. Szymona Bajona (organista z ludem)

2. Z Maryją w nowe czasy, kompozycja ks. Szymona Bajona (chór)

3. Z Maryją w nowe czasy, kompozycja ks. Mariusza Białkowskiego 

4. Wersja tekstowa pieśni